תנאי השירות

 • אתר CoreVPS.co.il (להלן: "האתר" ו\או "הספק") המופעל ע"י 'קור וי. פי. אס.' ומשמש בתור אתר מכירות לרכישת שירותים המציע האתר (להלן: "המוצר").
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה הסכם מחייב בינך לבין הספק.

רכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות PayPal / Bit בלבד.
 • הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת.

החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של הספק.
  ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהספק המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות בדמי הקמת המוצר אשר יהיו 100 ש"ח או 5% מסך המחיר החודשי, הגבוה מביניהם.
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר, הספק לא יטפל בביטול והחזרת מוצרים שנרכשו שלא ישירות באמצעותו. מוצר אשר נרכש באמצעות ספק צד ג' אינו באחריות האתר כלל.

ניצול לרעה של משאבי השרתים

 • ניצול חורג ומכוון של משאבי המערכת באופן אשר יש בו להשפיע על תפקוד השרתים ו\או על פעילות אתרים אחרים בשרתי הספק ו\או גורמת או עלולה לגרום בעיה כלשהי בחוות השרתים, תביא לסגירת אפשרות השימוש בתוכנות ובשורות הקוד השונות במחיצה המוקצית ללקוח בשרתי הספק ואף עשויה לגרור סגירת חשבון באופן מיידי וללא כל הודעה או התראה מוקדמת עד לתיקון התקלה\המחדל הגורמים לעומס על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו\או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט למקרים הקשורים לתקנון זה הינם בתי המשפט בישראל בלבד..

שימוש לרעה בשרת

 • כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או בלקוח מלקוחות הספק אסורים בהחלט. כל שימוש לא מורשה בחשבונות או במחשבים של אחרים הספק תגיב בחומרה (פניה לרשיות החוק) לכל ניסיון להשתמש בחשבון אינטרנט או במחשב ללא רשות הבעלים. ניסיונות אלה כוללים "הונאות אינטרנט" (הונאת משתמשים כך שיגלו את סיסמאותיהם), גניבת סיסמאות, סריקה אחר פרצות אבטחה, וכו'. כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח או במחשב על ידי לקוח של הספק , יביא לנקיטת אמצעים נגד התוקף.

גיבויים ושיחזורים

 • הספק אינו מבצע גיבוי על בסיס יומי לשרתים ולכלל המערכות של הספק.
 • האחריות לגיבוי נתוני הלקוח חלה על הלקוח בלבד.

זמינות המוצר והשירות

 • הספק עושה ככל שביכולתו שזמינות האתר ומערכותיו יהיו 100 אחוז אך יכולה להיות הסיבה אשר תהיה ואתר האינטרנט ו\או מערכותיו לא יהיו זמינים.
 • הספק יעשה ככל האפשר להחזרת השירות של הלקוח במהירות האפשרית אך אינו מתחייבת לזמינות כלשהי.
 • הספק לא יפצה את הלקוח במקרה של אי זמינות השירות של הלקוח, מערכות הלקוח או חלק ממערכות הלקוח.

שונות

 • הספק שומר על הזכות לבצע שינויים במדיניות זאת בכל עת.
 • אי קיום של אחד או יותר מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של חשבון הלקוח והמוצרים המשיוכים לו.